Omleiding tot half… december

De gemeente Breda gaat het wegdek in de Molenstraat 5cm ophogen en daar trekken ze 2,5 maand voor uit. De Molenstraat wordt ingericht als voetgangerszone, maar wel eentje waar auto’s nog steeds doorheen mogen rijden.

Tot medio november december zijn we derhalve te bereiken via de omleidingsroute Vlaszak, JF Kennedylaan, Academiesingel, Nieuwe Prinsenkade, Hoge Brug, Vismarktstraat, Reigerstraat, Catharinastraat. In de navigatie kun je het beste Vismarktstraat invullen en dan de weg volgen.

Lees er hier over op de pagina van BNdeStem.

De afsluiting zou overigens na 15 november voorbij zijn, maar we zitten nog even iets langer in de ellende.

Kleine winkeltjes geportretteerd

Vandaag verscheen onderstaand artikel in BNdeStem door Joost Klaverdijk. We staan er zelf ook bij, vandaar…

Beschrijf wat een stad een stad maakt, en je hebt het over de grote dingen. Oud en nieuw. In Breda strijden Grote Kerk, Chassé Theater, Grote Markt en nieuwe Haven om voorrang. Maar het grote kan niet zonder het kleine.

De kleine winkeltjes bijvoorbeeld, en de mensen achter de toonbank. Zij bepalen net zo goed de couleur locale. Het Stadsarchief heeft 32 van die bijzondere zaakjes laten portretteren door de Bredase fotograaf Emile Waagenaar, die eerder dergelijke series maakte.

Wereldberoemd in Breda heet de reeks. De foto’s komen in de beeldbank van het Stadsarchief, maar de komende maanden ook in de openbare ruimte. Bij de ingang van de parkeergarage onder het Stadskantoor vind je de 3sec.gallery, de lichtbakken met wisselende foto’s. Die plek kun je gewoon bezoeken, dus ook als je niet met de auto bent.

,,In de serie heb ik een beetje afstand gehouden van de mensen”, zegt Waagenaar, ,,dus niet te veel nadruk op het portret. De omgeving is net zo belangrijk. En je let vooral op wat er toe doet in zo’n interieur. “

,,In Prinsenbeek vroeg ik Fred en Els van Tilborg naar de stoel in de hoek van hun tabak- en tijdschriftenwinkeltje. Zij vertelde me dat die daar stond voor hun klanten, die hun hart kwamen luchten. Ze gaf hun een bakkie troost en dat hielp om de problemen even te vergeten. Mijn moeder had ook zo’n stoel, zij had een drogisterij in Den Haag in de jaren 60 en 70. Wij noemden het de ‘huilstoel’ vanwege de vaak huilende huisvrouwen. Een luisterend oor en een glaasje jenever hielpen beter dan een gediplomeerde zielenknijper. Kijk, zo’n stoel hebben ze niet bij Bol.com.”

In de serie hebben zaken als Frituur Christ en het Bierreclamemuseum vanzelfsprekend een plek. Wie kent ze niet in Breda. Maar ook bloembinderij Cees van Eijck aan de Generaal Maczekstraat en Gonnie’s Winkeltje in de Boschstraat zijn geportretteerd. Waagenaar: ,,De ene locatie is fotogenieker dan de andere, het Bierreclamemuseum is heel anders dan Christ, om maar wat te noemen. Van alle zaken schoot ik een hele serie, ook van de buitenkant. Alle foto’s komen in de beeldbank van het Stadsarchief.”

Overigens heeft Waagenaar al genoeg inspiratie voor een volgende serie. ,,Zaken verdwijnen, maar er komen ook nieuwe.”

,,In deze rare tijd, met al die beperkingen, hebben juist zaakjes als deze het heel zwaar”, zegt Joris Verhoeven van het Stadsarchief. ,,Deze serie is een ode aan de mensen achter de winkels, maar ook een oproep. We willen het publiek aansporen om hen te steunen, op welke manier dan ook.”

Fuck Black Friday

Vrijdag 29 november is het weer Black Friday, de dag waarop winkeliers klanten de állerbeste en goedkoopste deals beloven… Een groeiend aantal lokale winkeliers doet mee aan de uit Amerika overgewaaide kortingsdag, maar lang niet allemaal. Zoals bovenstaand plaatje al doet vermoeden, hekelen wij dit fenomeen.

Allereerst zijn de aanbiedingen die gelden op die dag niet altijd échte acties. Linksom of rechtsom, de klant betaald de rekening. De Consumentenbond roept al langer dat de aanbiedingen op Black Friday lang niet altijd zo gunstig zijn als ze lijken. Ze zijn gemiddeld niet beter dan de rest van het jaar, zo meldde de bond vorig jaar na onderzoek. De meerderheid van de consumenten blijkt zelf ook zijn twijfels te hebben bij Black Friday. Zo denkt 71 procent van de Nederlanders dat de meeste kortingen helemaal niet uniek zijn.

Daarnaast profiteren alleen de hele grote bedrijven écht van Black Friday. Zij verkopen dan overjarige goederen die ze vaak niet eens vooraf hoeven in te kopen. De MKB-meute hobbelt hier achteraan, bang om de boot te missen. Maar ze zijn kansloos tegen de grote jongens. In de tijd dat iedereen zich helemaal suf winkelt voor leuke kadootjes, geven we het bijna gratis weg.

Het Bredase Ondernemersfonds ondersteund deze gekte ook nog eens, hoe paradoxaal. De winkels in de Bredase binnenstad moeten hier niet aan mee willen doen.

Samenvattend, wij rekenen liever elke dag een eerlijke prijs.

Verhoging reclamebelasting

De Bredase gemeenteraad heeft daags voor kerst een fikse verhoging van de reclamebelasting goedgekeurd. Reclamebelasting kan door gemeenten geheven worden om bijvoorbeeld een ondernemersfonds te ‘vullen’. Een ondernemersfonds is een soort van overkoepelende winkeliersvereniging van de binnenstad. En hoewel dat allemaal heel erg vrijblijvend klinkt is het gewoon verplicht als je binnen het aangegeven gebied een winkel of zelfs een kantoor hebt. Of zoals het op de site van de SOFB staat:

Het ondernemersfonds wordt gevuld via de opbrengsten van de reclamebelasting. De gemeente int de reclamebelasting, zij doet dit op basis van de Verordening reclamebelasting Binnenstad Breda 2016. Deze reclamebelasting wordt jaarlijks geïnd bij alle bedrijven die in het gebied van de Stichting Ondernemersfonds Breda vallen. Alle bedrijven daarbinnen die vanaf de openbare weg met een reclame-uiting zichtbaar zijn, betalen mee.

Het Bredase ondernemersfonds is enkele jaren geleden opgericht om Breda weer op de kaart te zetten. Zo proberen we via allerlei verkiezingen (beste binnenstad, meest toegankelijke binnenstad, meest gastvrije binnenstad, [verzin nog een kul-categorie] binnenstad, etc…. aan de buitenwereld laten zien hoe fantastisch Breda is. Wij zelf wisten dit al, alleen de buitenwacht heeft af en toe een opfriscursus nodig.

Zonder gekheid, er worden ook goede zaken geregeld door het ondernemersfonds, bijvoorbeeld het creëren van eenduidige openingstijden tijdens speciale dagen, gezamenlijk inhaken op Black Friday, organiseren Breda Fashion Weekend, uiteraard de sfeerverlichting tijdens de donkere dagen, plaatsen van zogenaamde bloemenpiramides en hanging baskets, Betoverd Breda plakkers, etc. Overigens hadden meerdere ondernemers zich uitgesproken tegen een nieuwe editie van het subsidie-verslindende Winterland (waarbij alle cijfertjes achter gesloten deuren worden besproken), daarom heette deze editie Betoverd Breda. Uiteraard zijn ook dit jaar de cijfertjes niet openbaar, het geeft te denken. Eén ding wordt hieruit wel duidelijk, naar de ondernemers wordt in ieder geval niet geluisterd.

Ondanks de vele zaken waar we het niet mee eens zijn en de overkill aan evenementen en horeca in de binnenstad, willen we best ons steentje bijdragen. Maar het moet wel een realistisch bedrag zijn. Om nou hetzelfde tarief te betalen als bijvoorbeeld de Hudson’s Bay is niet echt fair. Je kunt de Catharinastraat ook niet vergelijken met bijvoorbeeld de Veemarktstraat, kijk alleen al eens naar de verlichting.

Bij de oprichting van het ondernemersfonds waren twee zaken al heel erg duidelijk:

 • Je komt er nooit meer vanaf;
 • Het wordt alleen maar duurder.

En om het laatste punt al na 3 jaar kracht bij te zetten heeft het ondernemersfonds de Bredase gemeenteraad gevraagd om de bijdrage per bedrijf te wijzigen van € 1,30 per 1.000 Woz-waarde naar € 1,40 met een minimale bijdrage per bedrijf per jaar van € 275 en maximale bijdrage van € 750 per jaar. Voor ons betekent dat een stijging van €550 naar €750 per jaar, dat is ruim 35%. Van deze hogere opbrengsten kunnen bijvoorbeeld de organisatiekosten €20.000 omhoog naar €95.000 (jazeker, je leest het goed). Er gaat zelfs geld naar het ‘mobiliseren en enthousiasmeren voor samenwerking van de vastgoedeigenaren’. Want dat is de volgende melkkoe, de BIZ. BIZ staat voor Bedrijven investeringszone, dat is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen de vastgoedeigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle vastgoedeigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Meestal komt er óf een ondernemersfonds óf een BIZ, maar in Breda kun je als je winkelier bent in je eigen pand en de beleidsbepalers hun zin krijgen straks dubbel belast worden. Enfin, je kunt het hier nalezen, vanaf pagina 23.

Heffingsgrondslag

Maar waar moet je nu precies aan voldoen om niet aangeslagen te worden voor reclamebelasting? Ik heb dit allereerst nagevraagd bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), de organisatie die de belasting int namens de gemeente Breda. Op hun site staat het een en ander uitgelegd. “U betaalt belasting voor openbare aankondigingen in letters, symbolen en/of kleuren die vanaf de openbare weg te zien zijn.” Verder staan er link naar de verschillende gemeentelijke verordeningen. Die zijn niet overal hetzelfde en kunnen per gemeente verschillen. Zo kijkt bijvoorbeeld de gemeente Bergen op Zoom naar de oppervlakte van de reclame, in tegenstelling tot de Bredase binnenstand, daar wordt gekeken naar de WOZ-waarde van het gebouw.

We hebben contact gezocht met de BWB omdat ik het vreemd vond dat ook ons Hofleverancierbord van de gevel moest. We kregen het volgende antwoord:

Geachte heer Van Aalst,

Naar aanleiding van uw vragen aangaande de reclamebelasting voor het pand met adres Catharinastraat 14 te Breda, bericht ik u het volgende.

U overweegt om de momenteel aanwezige openbare aankondigingen te verwijderen. U stelt dat op het bord Hofleverancier uw naam niet staat, maar het hangt er wel ten behoeve van uw zaak en deze heeft daar profijt van. Om die reden zou deze openbare aankondiging betrokken worden in de heffing.

Een deurmat die binnen ligt, wordt niet in de heffing betrokken. Uitingen die zich binnen het pand bevinden, worden enkel in de heffing betrokken als deze zich op het raam van de gevel bevinden en tevens zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Spullen in een etalage worden niet belast.

Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd.

Officiëler dan een antwoord van de BWB wordt het niet. Maar omdat het toch vreemd is om dat Hofleverancierbord van de gevel te moeten halen. De titel ‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ hadden we juist halverwege 2017 bestendigd gekregen van Zijne Majesteit de Koning. Een eretitel, iets waarop de gemeente Breda trots zou moeten zijn om binnen de stadsgrenzen te hebben. Het lijkt wel een pesterij om die lastige Van Aalst tot de orde te roepen. Daarom hebben we voor de zekerheid contact opgenomen met het ondernemersfonds. Voorzitter Jos Koniuszek van het ondernemersfonds mailt mij het volgende:

“Voor wat betreft de reclamebelasting en de invulling daarvan moet ik je naar de gemeente verwijzen. Ik weet niet meer dan dat een bedrijf binnen het aangewezen gebied met een reclame-uiting zichtbaar vanaf de openbare weg aangeslagen wordt. Wat precies onder een reclame-uiting verstaan wordt weet ook ik niet. Misschien kan de afdeling belastingen van de gemeente je verder helpen. Ik weet wel dat er een extern bureau wordt ingeschakeld om eea in kaart te brengen. Hopelijk ben je hiermee geholpen.”

De gemeente Breda heeft ons, ondanks een eerdere aankondiging dat het antwoord zo’n 3 weken op zich zou laten wachten, toch nog eind 2018 weten te antwoorden op onze vraag aan welke eisen we dienen te voldoen om in 2019 niet aangeslagen te worden voor reclamebelasting:

De vraag in het bericht kan niet door de Gemeente Breda beantwoord worden.We hebben navraag gedaan bij de afdeling die gaat over precariobelastingen. Echter geven zij aan dat u met uw vraag alsnog bij de BWB moet zijn. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Huh? Serieus? Precario? Weten ze op het stadskantoor zelf het verschil tussen Precariobelasting en reclamebelasting niet eens? Enigszins verbouwereerd houden we ons dan maar aan de tekst van de BWB en zijn de letters van de luifels gehaald en is het Hofleverancierbord van de gevel gehaald. Met pijn in ons hart en allemaal omdat er niet voor een eerlijke verdeelsleutel is gekozen. Uit gemakzucht welteverstaan, want de WOZ-gegevens zijn natuurlijk een zeer gemakkelijke heffingsbron. Een verdeelsleutel op basis van FTE (fulltime-equivalent, een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt) verzwaard met een locatie-coefficient zou het eerlijkst zijn.

Hieronder het krantenartikel dat toch al wat stof heeft doen opwaaien. Want eenzaam kunnen we ons protest niet meer noemen als we de hoeveelheid reacties tellen. Ik hoop dat het ondernemersfonds wakker wordt en beseft dat ze er voor ons zijn en niet alleen om hun zakken te vullen. Er zullen meerdere ondernemers volgen die ons voorbeeld volgen, daar zijn we van overtuigd. Niet omdat we niks willen betalen, maar vooral omdat het eerlijker moet en met een minder geldverslindende organisatie.

Integrale tekst van het krantenartikel in BNdeStem op 28 december 2018 van Paul Verlinde. De bijbehorende foto is van Pix4Profs/Ron Magielse.

RTL Tour du Jour

Het programma Tour du Jour van RTL7 begint iedere dag met wat sfeerbeelden uit Breda. Gisteren waren wij aan de beurt!

Hieronder enkele screenshots:

Kwart eeuw Breda Promotions

Vandaag stond er een mooi artikel in BNdeStem over Breda Promotions. Wij werken al jaren met Breda Promotions en ze zijn in onze ogen al jaren de beste stadspromotors die je kunt wensen. Het zou de gemeente Breda sieren hier wat meer aandacht aan te besteden, dan tonnen belastinggeld in het slappe Efteling-aftreksel Winterland te stoppen, of zich sterk te maken voor de dance/clubcultuur tot 6 uur in de ochtend. Allemaal randzaken die voorbij gaan aan de echte cultuur van onze mooie binnenstad. Een dikke pluim voor Barbara en haar team!

Hieronder staat de tekst van het artikel van Jacques Hendriks uit BNdeStem (integraal overgenomen):

Kwart eeuw Breda Promotions: de liefde voor de stad als rode draad

Breda Promotions bestaat 25 jaar, maar is inmiddels veel meer dan een organisator van leuke wandelingen.

Breda heeft onlangs een aantal instellingen, waaronder de VVV, samengebracht in een citymarketingorganisatie. Maar hoe zit het met Breda Promotions, dat dit jaar zijn zilveren jubileum viert?

Het in 1992 opgerichte bedrijf wordt vanaf de start geleid door Barbara Putters-Op de Beek. ,,Wij zijn een zelfstandige organisatie”, vertelt ze op haar kantoor op het Begijnhof. ,,Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd zo moet blijven. Ik zie best voor ogen dat het ooit in elkaar schuift. Het zou zelfs een beetje jammer zijn als we dat niet doen. We werken al goed samen met Citymarketing. Alleen zou dat meer gestructureerd aangepakt moeten worden.”

Sommige mensen denken dat Breda Promotions alleen organisator van leuke stadswandelingen is. Een groot misverstand. Eenmaal op de praatstoel is Barbara Putters niet te stuiten. ,,We zijn in 1992 begonnen met die stadswandelingen plus rondleidingen bij bedrijven. Suikerfabriek, bierbrouwerij, BN DeStem. Maar ook tot ver buiten Breda. Vanaf het begin deden wij die wandelingen anders dan de VVV. We wilden op een eigen manier de stad laten zien.”

Vooral de bedrijfsexcursies waren big business, duizenden mensen leidden ze rond. Putters: ,,Na tien jaar kwam de kentering. De CSM en bierbrouwerij stopten hun productie in Breda. En er kwamen strengere voedselveiligheidsvoorschriften. Het was voor bedrijven niet meer interessant om mensen te ontvangen.”

Tijd voor een ommezwaai. ,,We zijn eigenlijk trendwatchers. Waar heeft de maatschappij behoefte aan? Het bleek dat (semi-)overheidsinstellingen zoals het waterschap aan het publiek wilden laten zien wat ze doen. Wij hielpen daarbij. Ons werk veranderde: van productpromotie naar procespromotie.”

,,In 2007, vlak voor de recessie, kwamen daar termen als educatie en duurzaamheid bij. Maatschappelijke instanties wilden jongeren erbij betrekken. Wij konden met onze ervaring vertellen hoe ze dat moesten aanpakken. En gingen steeds meer een adviserende rol spelen.”

De liefde voor Breda is en blijft de rode draad. Daarom dat Putters het ook ’tof’ vindt om mee te denken over de promotie van de Nieuwe Mark of het nieuwe station. ,,Maar dan wel op onze eigen manier, die samenhangt met de stichting Cultuurbehoud Breda die we in 2008 hebben opgericht. Anders dan de naam doet vermoeden is het een heel modern onderdeel van ons bedrijf. Daar kijken we waar de stad behoefte aan heeft, hoe je op een nieuwe manier aan storytelling kunt doen.”

Breda brengt het samen, luidt de slogan. Breda Promotions brengt verleden en heden samen. Met projecten als ‘De Van Goghs in Breda’ en ‘Foods & Boots’, over de bepalende rol, die het leger speelde in de Bredase economie en cultuur van weleer. ,,Voor dat soort projecten zit ik maanden in de boeken. Supergaaf is het om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de opa en ooms en tantes van Van Gogh, die allemaal hier in Breda hebben gewoond. Je gaat de stad veel beter begrijpen en kunt een ander verhaal vertellen.”

Daarbij zoekt Breda Promotions samenwerking met scholen, van vmbo tot KMA. ,,Bij de Open Monumentendag lieten vmbo-leerlingen van Tessenderlandt in het kader van ons project ‘Hip Ambacht’ ambachten zien in oude hofhuizen. Dat is toch uniek, zo maak je die studenten tot ambassadeurs van je stad! De gemeente is hier de initiator van. Op een leuke manier over ons erfgoed vertellen en daar jongeren bij betrekken. Ook dat valt onder ‘Breda brengt het samen‘.”

Ten slotte nog even over de samenwerking met Citymarketing. ,,Dat gaat al prima”, benadrukt Barbara Putters. ,,Ik denk dat we móeten samenwerken. Dat je allemaal hetzelfde echt Bredase verhaal vertelt, maar wel ieder op zijn eigen manier.”

25 jaar Breda Promotions

 • 1992: oprichting; bedrijfs- en stadspromotie voor groepen.
 • 2002-2004: Bedrijven als Inbev en CSM sluiten productie. Voedselveiligheidsvoorschriften maken het voor productiebedrijven moeilijker bezoekers te ontvangen. Excursies lopen terug.
 • 2007: Breda Promotions gaat meer voor (semi-)overheidsinstellingen werken. Van vermaak tot educatie, bewustwording, storytelling.
 • 2008: Innovatielab Stichting Cultuurbehoud Breda in het leven geroepen: eigen onderzoek naar het Bredase erfgoed in samenwerking met de gemeente.
 • 2013: winnaar Brabantse erfgoedprijs.
 • Heden: intensieve samenwerking met onder meer gemeente Breda, Waterschap en diverse Bredase scholen, van vmbo tot KMA. Eigentijdse stadswandelingen als ‘Hip Ambacht, de straatjes van Breda‘, ‘De Van Goghs in Breda’ en ‘Foods & Boots, leven van en voor het leger’.
 • Toekomst: Nog intensievere samenwerking met Citymarketing Breda?

Open Monumentendag 2017

Volgens de organisatie van de Open Monumentendag in Breda passen we blijkbaar niet in het thema Boeren, Burgers & Buitenlui. Dan zullen wij wel bij de Adel horen, we zijn natuurlijk niet voor niets Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier.

Uiteraard bent u welkom om de binnenplaats van één van de oudste panden van de stad te komen bekijken. Het is zeker de moeite waard.

De 31e editie van Open Monumentendag staat voor de deur. Op zaterdag 9 en zondag 10 september openen als vanouds enkele duizenden monumentale panden gratis de deuren voor het grote publiek. Thema dit jaar is ‘boeren, burgers en buitenlui’ met daarin aandacht voor de verbinding tussen cultuur, landschap en natuur. Breda sluit aan met een breed programma bestaande uit bekende iconen en Bredase ambachten.

Ruim 30 locaties
Tijdens Open Monumentendag kunnen bezoekers in Breda en omstreken in het weekend van 9 en 10 september genieten van tal van activiteiten. Met een ambachtenmarkt, muziek, verhalenvertellers, lekker eten, exposities, demonstraties en meer. Er is van alles te beleven, te bekijken en te beluisteren. Ruim 30 monumenten openen de deuren voor het publiek.

Cultuurwethouder Marianne de Bie: “Bredanaars zijn trots op hun historie en monumenten en maken met Open Monumentendag graag van de gelegenheid gebruik om de verhalen hierover (opnieuw) te vertellen en met elkaar te beleven. Het programma biedt mooie kansen om jouw Breda op een eigentijdse, frisse manier op je netvlies te krijgen”.

Vertrouwde parels…
Het programma bevat vertrouwde parels uit stad en regio. Met kerken als De Grote Kerk, de Waalse en de Lutherse Kerk, theaters als het Chassé en het Gimbrère en musea als het Stedelijk Museum, het Begijnhof Museum en het Museum Paulus van Daesdonck. Andere klassiekers zijn Kasteel Bouvigne, het symbool voor de catechisten, het statige stadhuis aan de Grote Markt en het stadsarchief met haar vele ondergrondse depots. In het Koningin Wilhelmina Paviljoen is de vaste expositie over de geschiedenis van het Kasteel van Breda te bezichtigen en op het Kasteelplein zijn er diverse optredens met muziek en dans. Op zaterdag vindt hier onder de bomen en in de Reigerstraat ook de Ambachtenmarkt plaats.

… en een primeur
In het om de hoek gelegen Huis van Brecht is er speciaal ter gelegenheid van de viering en herdenking van 350 jaar Vrede van Breda een posterexpositie te zien. Speciale aandacht gaat uit naar de Franse ambassade die tijdens de vredesonderhandelingen van 1667 tijdelijk in het hofhuis verbleef. Ook wordt hier het originele, handgeschreven en ondertekende Vredesverdrag, welke is geratificeerd op 24 augustus 1667, voor het eerst tentoongesteld. Op zondag wordt in de Avenue met een muzikaal Surinaams-Antilliaans programma stilgestaan bij die andere kant van de vredesluiting: de slavernij.

Op de boerderij
Speciaal in het kader van ‘boeren, burgers en buitenlui’ zijn diverse boerderijen aangesloten. Zo is bij Boerderij Wolfslaar op beide dagen de tentoonstelling ‘zonder boer geen voer; 6.000 jaar landbouw in West-Brabant’ te zien. De boerderij geeft een inkijkje in de historische landbouw, waarbij het publiek op zondag zelf de handen uit de mouwen mag steken tijdens diverse landbouwactiviteiten. In Princenhage kan men terecht bij aardbeienboer van Haperen. Op dit stukje Rith wordt al generaties lang geboerd en getuinierd. Op zondag rijdt een speciale oldtimer bus naar onder andere dit boerenbedrijf ter viering van ‘Princenhage 75 jaar dorp in Breda’.

Rijksmonumenten
Een ritje naar Ulvenhout brengt bezoekers bij Rijksmonument ‘Boerderij de Pekhoeve’. Hier vinden het hele weekend diverse rondleidingen en een kleine quiz-route plaats. Een bezoek kan gecombineerd worden met een stop bij het nabij gelegen Museum Paulus van Daesdonck, gevestigd in een wederom karakteristieke boerderij uit 1903. Hier is onder meer de wisseltentoonstelling over archeologie met unieke voorwerpen uit de regio te bezichtigen.

Gelegen in het Mastbos opent op zondag een tweede Rijksmonument haar deuren: Het Nuwenhuys. Eén van de oudste boerderijen van Breda. Op die zondag opent ook de monumentale Koepelgevangenis haar deuren. Tussen 11.00 en 16.30 uur worden rondleidingen verzorgd. Deze reserveer je vooraf op: www.openmonumentendagbreda.nl.

Rode draad
Het produceren en verwerken van voedsel loopt als rode draad door het programma. Op zaterdag is er een speciale route ‘Foods & Boots’. Centraal staat hier Breda als oude garnizoensstad en de voedselvoorziening van de militairen. Deze activiteit is het resultaat van samenwerking tussen de Stichting Cultuurbehoud Breda en studenten van De Rooi Pannen. Ook de special ‘Zoete zaken rond Belcrum’ vertelt het verhaal van de boeren die de suikerbieten naar de suikerfabriek van CSM brachten waar ze werden verwerkt. Dit gaf een enorme bedrijvigheid in de stad, denk aan de snoepfabrikanten en de conserven- en jambedrijven.

Festivalweekend
Historie krijgt verder verbinding met het heden dankzij initiatieven van stadsmakers. Diverse festivalorganisatoren, waaronder STEK en Podium Bloos, slaan het weekend van 8 tot en met 10 september de handen ineen met het gloednieuwe Live Art Festival La Breda. En onder het motto ‘un bietje zoet in Belcrum’ vinden diverse food festivals plaats, waaronder Fijnproevers & Smaakbarbaren in Electron, het oogstfeest van Belcrum Beach en STEK.

Te voet, over water, of met de bus
Open Monumentendag biedt ieder wat wils. Te voet langs de highlights, deelnemend aan rondleidingen, een georganiseerde tour met de bus, of met de boot. Alles is mogelijk. Vanuit de haven vertrekt ieder kwartier een rondvaartboot die de geschiedenis rond het ‘Turfschip van Breda’ doet herleven. De Stichting Veteraan Autobussen verzorgt twee routes vanaf het Centraal Station, naar Ulvenhout en Princenhage.

Leuk voor de kids
Speciaal voor de jonge bezoekers en families staat er een nieuwe editie van ‘Duik in het Duister’ op de agenda. Dit jaar staat de Gouden Route van de 17e eeuw centraal. De weg baant zich dwars door de binnenstad, waar diverse geheimen moeten worden ontrafeld. De route vangt aan bij de voormalige rechtbank aan de Nassaustraat, die speciaal voor Duik in het Duister haar deuren opent.

Breda brengt het samen

Breda brengt het samen. Dat is de nieuwe stadsslogan waarmee Breda zich de komende jaren op de kaart zet. Vrijdagmiddag 7 juli is de stadsslogan gepresenteerd op de dak van het station, in aanwezigheid van het college van burgemeester en wethouders, reclamebureau TCC en talloze betrokkenen die afgelopen anderhalf jaar meedachten over de kracht van de stad en dorpen.

Het ontstaan van de slogan

Vertrekpunt is de unieke positionering waarmee Breda zich -onder de noemer van het Verhaal van Breda- op de kaart zet: stad met een unieke ligging, stad waar het goed werken en wonen is in een groene en historische omgeving, en stad waar mensen elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaar. De afgelopen maanden hebben bewoners, bezoekers, bedrijven en bollebozen dit verder aangescherpt. Al gauw kwamen drie inzichten naar voren, die leiden tot de stadsslogan ‘Breda brengt het samen’.

Verbinding in de stad

Als eerste bestaat Breda uit een stad en dorpen die mooie dingen met elkaar verbinden. Mooie winkels én gezellige horeca. De binnenstad én het groen. Goede opleidingen én ambitieuze bedrijven. De allure van een grote stad én tegelijkertijd het gemoedelijke van een groot dorp. Breda brengt het allemaal samen.

De menselijke verbinding

Verder kwam de menselijke kant van Breda, de stad én de dorpen telkens terug. Het zijn de mensen die Breda maken tot wat het is: de bewoners, de bezoekers, de bedrijven en de bollebozen. Samen maken ze Breda.

Bredanaars zijn trots op hun stad

Derde inzicht is dat Bredanaars trots zijn op hun stad en dat ook graag vertellen. Niet alleen aan elkaar, maar samen ook aan de buitenwereld. Samen brengen we het verhaal naar buiten, samen dragen we het verhaal verder uit.

Concept voor een logo

Naast de stadsslogan is ook alvast vooruitgeblikt naar een logo concept. Het concept gaat bestaan uit het woordmerk ‘Breda brengt het samen’ en het beeldmerk van drie kruizen dat gepersonaliseerd kan worden. Dat symboliseert de diversiteit van de stad en dorpen. Vanaf september/oktober is het definitieve logo klaar en te vinden op www.bredabrengthetsamen.nl. Vanaf dat moment kan niet alleen de nieuwe citymarketing organisatie het logo gaan gebruiken, maar kunnen ook andere bedrijven, organisaties, verenigingen en bewoners het logo personaliseren en zo mee invulling geven aan Breda brengt het samen.

De slogan en het logo worden dit najaar vertaald naar een concept voor campagnes. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 de eerste campagnes voor bezoekers en bewoners uitgerold worden.

Bestendiging predicaat Hofleverancier

Een erg leuke brief van Paul Depla, burgermeester van Breda, ontvingen wij afgelopen week. Hierin stond dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ opnieuw aan ons te verlenen voor een periode van 25 jaar! Daar zijn wij uiteraard erg trots op en ook de krant heeft er een artikel over geschreven.

Hieronder de tekst van het artikel in BNdeStem van 20 juni 2017:

Feest bij Van Aalst Tapijten in de Catharinastraat. Het bedrijf mag zich ook de komende 25 jaar ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ noemen!
Het is niet alleen vanwege de hitte dat Sjoerd van Aalst ervan puft. ,,Ik ben er wel twee jaar mee bezig geweest. Ze bekijken accountantsrapporten, de arbeidsinspectie komt langs, het heeft echt veel om het lijf.”
De eretitel is nu ‘bestendigd’, zoals dat deftig heet. Maar wat betekent het letterlijk? Heeft koningin Máxima luxe Bredase tapijten op de slaapkamervloer liggen? ,,Was het maar waar”, lacht Van Aalst. ,,Vroeger was je écht leverancier, maar onder Beatrix is het veranderd. De term ‘Bij Koninklijke Beschikking’ is toegevoegd. Een firma moet verder minimaal 100 jaar oud zijn én een familiebedrijf.” Van Aalst bestaat sinds 1859, Sjoerd is de vijfde generatie. ,,Volgens mij zijn we sinds koningin-regentes Emma (1890-1898) al hofleverancier. Dus ooit hebben we wel geleverd aan het hof. Alleen geen tapijten, we zijn destijds begonnen als meubelmakers.”
Van Aalst is niet de enige Hofleverancier. Dat geldt ook voor Huize Joosen (traiteurs) in de Baronielaan. Sinds 1936, meldt vierde generatie Hélène Wolters-Joosen. ,,We hebben nog geen bericht gehad over verlenging, maar dat komt zeker goed, we zijn het al zo lang.”
Ook rond Breda zitten uitverkorenen: de bakkers Van Disseldorp (Bavel) en Douenburg (Rijsbergen), schildersbedrijf Van der Heijden (Rijsbergen), de coöperatieve land- en tuinbouwvereniging Zundert en uitgever/drukker Vorsselmans (Zundert). (JH)

Op Koningsdag 27 april 2016 stond er een artikel over het onderwerp Hofleverancier in het NRC.

a140223927i0003_max1024x

Wandtapijt in Stedelijk Museum Breda

Vrijdag 16 juni 2017 is het vernieuwde Stedelijk Museum Breda geopend. Links van de ingang bevindt zich de Pasbaan Galerie. Tot onze grote vreugde heeft het Museum besloten om het eerste half jaar vanaf de opening het wandtapijt Land uit Water op te hangen. BNdeStem schreef er al eerder over na aanleiding van dit artikel op onze site, dus we voelen ons best een beetje trots. Trots dat we het vooral elkaar gekregen hebben dat het wandtapijt nu weer voor iedereen te zien is, trots dat er überhaupt een wandtapijt in het nieuwe Stedelijk Museum Breda hangt en natuurlijk trots dat we eindelijk weer zo’n prachtig museum in Breda hebben. Het wandtapijt is van buitenaf te bekijken, maar neem zeker ook een kijkje in het museum!

Foto van Jeroen Jongeneelen (Studio RAW)

Twintig jaar prijkte het in de rokerige filmzaal van De Beyerd. Ruim dertig jaar lag het in het depot. Maar nu is het weer voor iedereen te zien: Land uit Water. Het monumentale wandtapijt van de Franse beeldhouwer en graficus Henri-Georges Adam.

In 1962 kreeg Adam de opdracht van Theo van Velzen – de eerste directeur van cultureel centrum De Beyerd – om een wandtapijt te maken voor de filmzaal. Hij kwam naar Breda, bekeek de zaal en trok vervolgens met een bootje de Biesbosch in. Adam trof nat herfstweer en een hemel vol wolken. Al op de terugweg naar Frankrijk maakte hij de eerste schetsen voor Land uit Water dat uiteindelijk een formaat kreeg van 2,5 bij 10 meter.

Het tapijt werd in Aubuson geweven, uitsluitend in zwart-wit- en grijstinten. Kleur gebruikte Adam niet, dat leidde volgens hem alleen maar af. Een van zijn bekendste sculpturen staat in het Franse Le Havre, bij de ingang van La Musée de la Culture du Havre. Le Signal is een sculptuur van 22 meter groot en is uitgevoerd in beton. Voor datzelfde museum maakte hij ook een vergelijkbaar wandtapijt voor de bibliotheek.

Door Land uit Water op te hangen in de Pasbaan Galerie, keert het terug op zijn oude plaats. De positie van de muur komt vrijwel overeen, maar oorspronkelijk hing het tapijt aan de andere kant. Daardoor wordt het publieke karakter onderstreept: eigenlijk was het werk van Adam een vroege voorloper van de Blind Walls Gallery.

Het museum biedt de komende tijd drie exposities:

 • Wonderlijk Weefsel – Mystiek in digitale en religieuze kunst
  In Wonderlijk weefsel is mystiek de verbindende factor. Het goddelijke van achttiende-eeuwse kazuifels en relieken wordt gespiegeld aan de macht van big data en algoritmes. De barokke stijl van de religieuze kunst heeft in de digitale beeldcultuur een nieuwe gedaante gekregen. De wereld van God en van Google hebben meer met elkaar gemeen dan we denken. Wonderlijk Weefsel gaat niet over geweven tapijten 😉
 • Van Kasteel tot Station – Topstukken uit de Collectie Breda
  In Van kasteel tot station maak je een korte wandeling door de geschiedenis. In twee zalen zie je bijzondere voorwerpen, documenten, schilderijen en foto’s die samen het verhaal van Breda vertellen. De geschiedenis van de vestingstad die uitgroeide tot verbindingsstad wordt weerspiegeld in de rijke collectie. Aan het schitterende glaswerk van de adjudant van het beroemde turfschip lees je zijn maatschappelijke status af. Aan de regenboogtrui van de wielrenner Kees Pellenaars kleeft nog iets van de sensationele overwinning van de eerste Nederlandse wereldkampioen op de weg.Je loopt van de Nassaus langs de Tachtigjarige Oorlog en het Bisdom naar de industrie. En vandaar weer verder, langs de Bredase Kunstkring en de Tweede Wereldoorlog naar de wederopbouw en het nieuwe station. Langs de wanden hangen aan de ene kant de veranderende stadsgezichten. Aan de andere kant hangen de portretten van mensen die op verschillende manieren met de stad verbonden zijn.
 • De Vrede van Breda – Een spectaculaire zomer in 1667
  De ogen van de wereld zijn in de zomer van 1667 gericht op Breda. In de stad onderhandelen dé grootmachten uit die tijd – Engeland, Frankrijk en de Republiek – zes weken lang over vrede. Maar het gaat over meer dan vrede alleen. Handel, macht op zee en koloniën staan op het spel. Ontdek wat het verdrag inhield, waarom de onderhandelingen in Breda waren en wat de roemruchte tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter ermee te maken had.

Hieronder nog enkele foto’s van net nadat het tapijt uit het depot kwam: