Skip to content

Breda brengt het samen

Publicatie datum: 08 juli 2017

Breda brengt het samen. Dat is de nieuwe stadsslogan waarmee Breda zich de komende jaren op de kaart zet. Vrijdagmiddag 7 juli is de stadsslogan gepresenteerd op de dak van het station, in aanwezigheid van het college van burgemeester en wethouders, reclamebureau TCC en talloze betrokkenen die afgelopen anderhalf jaar meedachten over de kracht van de stad en dorpen.

Het ontstaan van de slogan

Vertrekpunt is de unieke positionering waarmee Breda zich -onder de noemer van het Verhaal van Breda- op de kaart zet: stad met een unieke ligging, stad waar het goed werken en wonen is in een groene en historische omgeving, en stad waar mensen elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaar. De afgelopen maanden hebben bewoners, bezoekers, bedrijven en bollebozen dit verder aangescherpt. Al gauw kwamen drie inzichten naar voren, die leiden tot de stadsslogan ‘Breda brengt het samen’.

Verbinding in de stad

Als eerste bestaat Breda uit een stad en dorpen die mooie dingen met elkaar verbinden. Mooie winkels én gezellige horeca. De binnenstad én het groen. Goede opleidingen én ambitieuze bedrijven. De allure van een grote stad én tegelijkertijd het gemoedelijke van een groot dorp. Breda brengt het allemaal samen.

De menselijke verbinding

Verder kwam de menselijke kant van Breda, de stad én de dorpen telkens terug. Het zijn de mensen die Breda maken tot wat het is: de bewoners, de bezoekers, de bedrijven en de bollebozen. Samen maken ze Breda.

Bredanaars zijn trots op hun stad

Derde inzicht is dat Bredanaars trots zijn op hun stad en dat ook graag vertellen. Niet alleen aan elkaar, maar samen ook aan de buitenwereld. Samen brengen we het verhaal naar buiten, samen dragen we het verhaal verder uit.

Concept voor een logo

Naast de stadsslogan is ook alvast vooruitgeblikt naar een logo concept. Het concept gaat bestaan uit het woordmerk ‘Breda brengt het samen’ en het beeldmerk van drie kruizen dat gepersonaliseerd kan worden. Dat symboliseert de diversiteit van de stad en dorpen. Vanaf september/oktober is het definitieve logo klaar en te vinden op www.bredabrengthetsamen.nl. Vanaf dat moment kan niet alleen de nieuwe citymarketing organisatie het logo gaan gebruiken, maar kunnen ook andere bedrijven, organisaties, verenigingen en bewoners het logo personaliseren en zo mee invulling geven aan Breda brengt het samen.

De slogan en het logo worden dit najaar vertaald naar een concept voor campagnes. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 de eerste campagnes voor bezoekers en bewoners uitgerold worden.

Meer nieuws