Skip to content

Bouwhistorische verkenning

Publicatie datum: 26 februari 2011

Recent heeft de Bredase architect Ben Baudoin in het kader van zijn studie Restauratie Bouwhistorie en Monumenten ons pand “verkent”. Aanleiding voor het onderzoek aan dit pand is een studieopdracht 4e trimester studierichting BREM aan de Hogeschool te Utrecht.

Doel van het onderzoek is een bouwhistorische verkenning te doen op basis van de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 en de resultaten daarvan te noteren in een werkstuk van beperkte omvang. Bedoeling van een dergelijk weergave is om een helder inzicht te geven in de bouwgeschiedenis, de fasering, de structuur van het gebouw en de waardering van de diverse gebouwdelen zowel op zichzelf als in onderlinge samenhang. U vindt het hier: 

Meer nieuws